Our Events

Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
30
31
1
2
3
4
 • 7:00 pmDJ M@ Friday at Yankies
 • 8:00 pmDiRt
5
 • 2:00 pmMatt Gavula – Erie’s Piano Man
 • 4:00 pmMister Breeze Band
 • 7:00 pmDJ M@ Saturday at Yankies
6
7
8
9
10
11
 • 7:00 pmDJ M@ Friday at Yankies
Current Date
12
 • 2:00 pmMatt Gavula – Erie’s Piano Man
 • 4:00 pmGrunge DNA
 • 7:00 pmDJ M@ Saturday at Yankies
13
 • 3:00 pmDisco Inferno
14
15
16
17
 • 5:00 pmPsychic/Medium Night
18
 • 7:00 pmDJ M@ Friday at Yankies
 • 8:00 pmPlan B
19
 • 2:00 pmMatt Gavula – Erie’s Piano Man
 • 4:00 pm1988
 • 7:00 pmDJ M@ Saturday at Yankies
20
21
22
23
24
25
 • 7:00 pmDJ M@ Friday at Yankies
 • 9:00 pmMr. Lucky
26
 • 2:00 pmMatt Gavula – Erie’s Piano Man
 • 4:00 pmWhole Lotta Zepp
 • 7:00 pmDJ M@ Saturday at Yankies
27
28
29
30
1
2
3